شنبه, ژانویه 16, 2021

معمای شماره یک

زنداني داراي دو در است، يكي در آزادي و ديگري دَرِ اعدام.اين زندان داراي دو زندانبان است كه يكي از آنها راستگو...