شنبه, دسامبر 5, 2020

وضعیت عالم پس از ظهور

احیاگرِ عالَم  سیره ی امام زمان چگونه است؟ یعنی وقتی آقا میاد وضعیت عالم چجوری میشه؟ برای قتل و...