شنبه, دسامبر 5, 2020

کتاب سه دقیقه در قیامت!

نسخه ویرایش شده و رایگان کتاب سه دقیقه در قیامت به همراه نکات تازه مطرح شده‌ توسط راوی عزیز این کتاب

بهار همدلی

واحد خواهران در اقدامی جهزیه مورد نیاز برای عروسی(یک مستحق) را با مشارکت و کمک خود تهیه کردند. اجرکم عندالله بهار همدلی... پایگاه (رضوان)

روغن حیوانی، خوب یا بد؟

شعار بد بودن روغنحیوانی از کجا آمد؟ ابتدا غربی ها بودند که این شعار را مطرح ساختند و پزشکان ما نیز با استناد به مقالات آنها...