صهیون یعنی چه؟

1
149

صهیون
صهیونیست ها چه کسانی هستند؟
رژیم صهیونیستی چطور به وجود آمد؟
اهداف و آرمان های رژیم صهیونیستی کدامند؟

صهیونیست کیست؟

صهیونیست به پیروان دین داوود،سلیمان نبی،و موسی (ع) گفته میشود .
اما دینی که تماما تحریف شده و تفکر صهیونیست را به وجود آورده است.
کتاب مقدس با کلی تحریف اعلان میکند که سلیمان نبی به خدا کافر شده است!
کتاب مقدس (تحریف شده) قوم یهود را نژاد برتر از سایر انسانها میداند.
هر غیر یهودی در کتاب مقدس حیوان دو پا نام دارد که کشتن،باربری یا شکنجه آن مباح و حتی مستحب است!

کتاب مقدسی که تحریف شد

کتاب مقدس آن کتاب مقدسی نیست که برای پیامبران یهود نازل شده است
در کتاب تورات نام دوازده امام از جمله حضرت صاحب الزمان وجود دارد.
که با تحریف کاهنان یهودی به نام گلهایی خوشبو نام برده شده…

شرح اصلی تفکر صهیونیستی:

وقتی حضرت سلیمان کتاب مقدس را در تابوت عهد (مقدس)قرار داد و در آن صندوقچه را قفل کرد و در اتاقی گذاشت،پس از مرگ حضرت سلیمان یهودیان به سراغ کتاب مقدس آمدند تا آنرا مانند بقیه نسخه ها تحریف کنند اما دیدند نه صندوقچه در اتاق است و نه تورات…

حال متوجه این موضوع میشویم که رژیم صهیونیستی برای پیدا کردن این کتاب است که دارد زیر مسجد الاقصی را تخریب میکند تا قبل از ظهور دوم مسیح و ظهور حضرت مهدی(عج) آنرا از بین ببرند چون مهدی است که نام خود و تا جدش حضرت محمد را در آن کتاب ذکر میکند….

توییتر نویسنده
جهت نویسندگی ثبت نام کنید